Biografie

Jikke is geboren op 05-05-1955, in een gezin waar de normen en waarden vanuit een christelijke geloofsovertuiging alomtegenwoordig waren. De strijd om zich waarlijk uit dit gedachtegoed los te maken, was ook voor Jikke bij tijd en wijle een moeizaam gevecht.
In haar jeugd bezocht ze na een strenge gereformeerde basisschool en de mavo. Dat niveau was in ogen van haar ouders immers voldoende voor een meisje en Jikke's wens om docent Handvaardigheid te worden werd niet gehoord.

Vanwege haar interesse in mensen én creatieve werkvormen koos Jikke na de mavo voor de mbo-opleiding Activiteitenbegeleiding. Met dat diploma op zak werkte Jikke eerst als activiteitenbegeleidster in een psychiatrische inrichting. Ze was getroffen door de toentertijd in de psychiatrie overheersende passiviteit, wat haar na drie jaar deed kiezen voor juist werken in een setting, waarin deelnemers gestimuleerd worden actief aan de maatschappij deel te nemen. Dit leidde tot de overstap van activiteitenbegeleidster naar sociaal-cultureel werkster in een buurthuis. In de avonduren behaalde zij haar hbo-diploma sociaal-cultureel werk. Ze specialiseerde zich in gesprekstechnieken en agogiek.
Met dát hbo-diploma op zak, kon Jikke haar jeugddroom verwezenlijken en - wederom in de avonduren - behaalde zij haar diploma voor Docent Handvaardigheid. Onderwijl werkte ze - als sociaal werkster in afkickcentra, daklozenopvang en jeugdjustitie. Steeds meer ging haar interesse uit naar de individuele mens en gaandeweg ontwikkelde Jikke haar coaching- en trainingsvaardigheden.

Vanaf 1997 werkte zij in leidinggevende functies in jeugdjustitie, vluchtelingenwerk en de maatschappelijke opvang. Ze had de zorg voor de begeleiding van de individuele deskundigheid van medewerkers en de trainingen in verschillende methodieken van teams. In 2004 heeft ze de supervisorenopleiding gevolgd en daarmee werd Jikke geregistreerd supervisor, intervisor en coach. Als docent was ze verbonden aan meerdere hbo- en posthbo-opleidingen.
Door haar behoefte én fascinatie voor 'werken aan jezelf' volgde Jikke - de ene keer als professional en de andere keer vanuit persoonlijke behoeften - vanaf haar 20ste regelmatig workshops en cursussen, waardoor ze kennis opdeed van diverse methodieken en werkvormen. Onder andere: gestalt, creatieve-kunstzinnige therapie, sjamanistische scholing, trainingen creatief - reflectief schrijven, variaties op familieopstellingen en wandelcoaching.

 

Bovendien ontwikkelde Jikke gaandeweg steeds meer de kunstenaar in zichzelf. Regelmatig werd werk van haar geëxposeerd.

Vanaf 2006 heeft ze haar eigen bedrijf Animoso. In Animoso kan Jikke al haar ervaringen, talenten, passies en kennis met elkaar verbinden.
In 2010 verhuisde Jikke mét haar Animoso naar La Palma, het eiland dat haar - sinds 1995 - telkens het gevoel geeft 'thuis te komen en ruimte te ervaren'.

Sinds begin 2015 heeft Jikke samen met 5 andere mensen het cultureel centrum Viento del Norte geopend. Een plek waar workshops gegeven wordt en .. een permanente galerie ruimte is, waar ook Jikke haar werk te zien is. Sinds de zomer van 2014 is ze weer actief als kunstenares.  

Aanmelden nieuwsbrief